※Biện pháp miễn thu phí trên đoạn đường thay thế sẽ kết thúc vào lúc 0 giờ (thứ 7) ngày mùng 4/12.

Tại tỉnh Shiga, vào ngày 18/8/2021 do phát sinh hiện tượng sạt lở đất ở thị trấn Kamitanakami Kiryu – thành phố Otsu, nên tuyến đường Otsu Shigaraki ( Nối giữa thị trấn Kamitanakami Maki và thị trấn Kamitanakami Otorii của thành phố Otsu ) đang thực hiện việc dừng lưu thông.
Vì vậy chúng tôi xin được phép thông báo theo như nội dung dưới đây về việc thực hiện Biện pháp miễn thu phí khi lưu thông trên đoạn đường thay thế trong khoảng từ giao lộ Shigaraki của Quốc lộ - cao tốc song hành Shinmeishin và giao lộ Kusatsu Tanakami

1. Thời gian thực hiện

Từ (thứ 7) ngày mùng 4/9/2021 ~ đến khi bãi bỏ việc dừng lưu thông trên tuyến đường quốc lộ Otsu Shigaraki
※Chúng tôi xin được phép thông báo thêm sau khi biện pháp này kết thúc.

2. Phương tiện giao thông

Đối với tuyến đường Quốc lộ - cao tốc Shinseishin E1A, sử dụng nối vào và nối ra của các nút giao thông dưới đây ( Áp dụng với tất cả các loại xe)
Giao lộ Shigaraki ・ Giao lộ Kusatsu Tanakami
※Xin lưu ý rằng, nếu bạn lái xe vượt quá đoạn đường này thì bạn sẽ không là toàn đối tượng miễn thu phí, mà bạn cần phải trả phí lưu thông cho toàn bộ bao gồm cả phần của đoạn đường trên.

3. Phương pháp lưu thông

Cho dù bạn lái xe trên làn đường chung hay trên làn đường ETC thì cũng là đối tượng của Biện pháp miễn thu phí trên trên đoạn đường thay thế.
  • Xe máy dưới 125cc thì không thể lưu thông trên đoạn đường Quốc lộ - cao tốc Shinmeishin.
  • Trường hợp sử dụng làn đường ETC, cho dù có trường hợp lịch sử sử dụng được biểu hiện, như là dịch vụ truy vấn sử dụng hay là máy biểu hiện số tiền phí, thì cũng không bị yêu cầu trả phí lưu thông.
  • Trường hợp không sử dụng làn đường ETC, thì bạn sẽ nhận được vé lưu thông ở cửa vào và vui lòng đưa vé lưu thông vào máy tính phí lưu thông ở cửa ra.