Uỷ ban giáo dục thành phố Konan Uỷ ban giáo dục tỉnh Shiga
Trung học buổi tối Buổi giải thích

【Nội dung:】Giải thích về học trung học cơ sở vào buổi tối..
Nội dung cụ thể được thông báo lần tới

【Ngày giờ tổ chức】 Buổi giải thích Chiều 16/1(thứ 7) 14:00 - 16:20 h
【Nơi tổ chức】Sunlife Kosei (Konan shi Chuo 1-1-1)
      ( Đi bộ 7 phút từ cửa nam của ga Omihachiman tuyến JR)
【Phí tham gia】Miễn phí
【Đối tượng:】Người sống ở tỉnh Shiga, Người làm việc ở tỉnh Shiga
【Đăng ký】Giấy đăng ký tham gia
【Số điện thoại khi cần hỏi thêm】0748-77-7011(Ủy ban giáo dục thành phố Konan - Ban giáo dục trường học)