Gaganapin ng sama-sama: Konan city lupon ng edukasyon Mga lupon ng edukasyon sa shiga
Mga panggabing estudyante ng junior high school Mga impormasyon sa pagpupulong

【Nilalaman】Mga panggabing impormasyon ng junior high school session.
(Mga impormasyon sa mga susunod.)

【Petsa at Oras】sabado ng tanghali,Desyembre mula 2:00 ng hapon ~ 4:20 ng hapon
【Lugar】Sun Life KOSEI(Konan shi chuo 1−1-1)
      (7 minutong lakad mula JR Kosei station)
【Bayad sa Paglahok】 Libre
【Puntiryang manunuod】・Mga mamamayang na ninirahan sa lungsod ng shiga./ ・Mga mamamayang nag tatrabaho sa lungsod ng shiga.
【Aplikasyon】Application Form
【Impormasyon sa pakikipag ugnayan】0748-77-7011(Konan city lupon ng edukasyonDibisyon edukasyon ng paaralan)