Nội dung tư vấn

Đăng ký kết hôn

Trả lời

 • Trong trường hợp người nước ngoài kết hôn ở Nhật phải làm thủ tục kết hôn dựa theo luật pháp của Nhật và luật pháp của nước họ.
 • Liên lạc với lãnh sự quán hoặc đại sứ quán tại Nhật để làm thủ tục kết hôn .
 • Vui lòng chuẩn bị giấy tờ cần thiết dựa vào luật hôn nhân được quy định ở Nhật(đính kèm bản dịch tiếng Nhật)
 • Hãy nộp giấy đăng ký kết hôn tại ban phụ trách hộ khẩu của tòa thị chính nơi cư trú.

Nội dung tư vấn

Ly hôn

Trả lời

 • Trường hợp các cặp vợ chồng ly hôn thì Luật áp dụng cho ly hôn sẽ khác nhau tùy theo quốc tịch của các cặp vợ chồng.
 • Căn cứ theo luật ly hôn ở Nhật, thứ nhất là khi vợ chồng cùng quốc tịch thì theo luật của quốc gia đó( luật cùng quốc gia).Thứ 2 là trường hợp không cùng quốc gia thì luật nơi họ cư trú được áp dụng. Thứ 3 là khi quốc tịch và nơi cư trú của vợ chồng khác nhau, luật của nơi có liên quan chặt chẽ nhất sẽ được áp dụng, tuy nhiên, luật này có điều khoản đặc biệt quy định rằng khi chồng hoặc vợ là người Nhật cư trú tại Nhật bản thì luật pháp của Nhật sẽ được áp dụng.
 • Luật Nhật bản được áp dụng khi 2 vợ chồng đồng ý ly hôn. Trong trường hợp không đạt được đồng ý thì có thể ly hôn bằng cơ quan có thẩm quyền hòa giải, tòa án gia đình hoặc theo quyết định của tòa án địa phương.
 • Luật liên quan đến ly hôn của các nước xin hãy liên hệ với cơ quan ngoại giao của nước mình tại Nhật để biết thêm chi tiết.

Nội dung tư vấn

Nếu bàn bạc việc ly hôn không thuận lợi

Trả lời

Có thể được giải quyết thông qua tòa án gia đình.(tiếng Nhật)
 • Tòa án gia đình Otsu ℡ 077-503-8151
 • Tòa án gia đình Otsu chi nhánh Hikone ℡ 0749-22-0167
 • Tòa án gia đình Otsu chi nhánh Nagahama ℡ 0749-62-0240
 • Trung tâm giải quyết tranh chấp liên quan đến bố mẹ với con cái và vợ chồng của người nước ngoài ở Kyoto ℡ 075-692-3555