!Từ ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020, phạm vi của đối tượng đã được mở rộng.

Những người nước ngoài, chẳng hạn như thực tập sinh kỹ năng do chịu ảnh hưởng của virus corona chủng mới dẫn tới bị cho thôi việc hoặc không thể làm việc, để có thể tiếp tục làm việc tại Nhật Bản trong một thời gian, đặc biệt sẽ được xem xét cấp tư cách lưu trú của 「Hoạt động đặc biệt 」 cho phép bạn có thể làm việc tối đa 1 năm.