Điều 1 Không mang virus về nhà
Điều 2 Không để lây virus cho người thân
Điều 3 Khi ở trong xe cũng phòng lây nhiễm
Điều 4 Áp dụng đầy đủ các biện pháp phòn chống lây nhiễm cơ bản
+1   Rèn luyện sức khoẻ để phòng chống corona