Mga Nilalaman

 1. Pahayag buhat sa naunang mga mag-aaral
 2. Patnubay sa pagpili ng kurso para sa pagpasok sa senior high school
  (para sa mga estudyante sa elementarya at junior high school at sa kanilang magulang o tagapangalaga)
 3. Pakikipagtalakayan sa mga propesyonal.
  (Magtitipon ang elementarya at junior high school na mga estudyante at ang kanilang magulang
  o tagapangalaga pagkaraang matapos ang career guidance)

Trabaho ng mga kalahok na panauhin

*Maaaring mabago sa mismong araw.

 • Trabahong may kinalaman sa wika
 • Beterinaryo, Nurse ng mga hayop
 • Trabahong may kinalaman sa arkitektura
 • Pagmamanupaktura (Produksyon, Disenyo)
 • Care worker
 • Guro
 • Guro sa nursery
 • Industriya ng hotel
 • Restaurant business
 • Trabahong may kinalaman sa computer
 • Trabahong may kinalaman sa mass media
 • Trabahong may kinalaman sa sining
 • Estudyante sa kolehiyo

Puwesto para sa pagsangguni

 • Shiga Prefectural Board of Education-Indibiduwal na pagsangguni sa pagpasok sa paaralan
 • Shiga Labor Bureau-"Ano ang pagtatrabaho?"
  -Career Guidance Corner- Pagsuri kung saang trabaho interesado, atbp.
Nilalayon
Mga estudyanteng may dayuhang pinagmulan, mula sa ika-5 baitang sa elementarya hanggang senior high school
na naninirahan at pumapasok sa paaralang sakop ng prepektura, kabilang ang mga paaralan para sa mga dayuhan, atbp., at sa kanilang mga magulang o tagapangalaga.
Bilang ng lalahok
mahigit-kumulang sa 80 katao
Bayad sa paglahok
Libre
Paraan ng paglahok
Isulat ang mga kinakailangan sa application form sa likod at ipadala sa FAX.
Huling araw para sa maagang pagpaparehistro
Hulyo 21 (Biyernes)
Iba pa
 • May mga interpreter.
 • Para lamang sa mga estudyante mula sa ika-5 baitang sa elem. hanggang sa senior high school na maagang nagpa-rehistro:
  Babayaran ng SIA ang halaga ng pamasahe sa tren mula sa istasyong pinakamalapit sa inyong bahay hanggang sa Omihachiman station.

Mga Detalye

Petsa at Oras

2017/07/30 (Sun)
13:00 - 16:30
Magpapapasok mula 12:30 pm

Lugar

G-NET Shiga
10 minuto kung lalakarin mula JR Omihachiman station

Address

80-4 Takakaicho, Omihachiman City, Shiga Prefecture
Google Map

Makipag-ugnayan sa Amin

Para sa Katanungan
Shiga Intercultural Association for Globalization
TEL
077-526-0931
FAX
077-510-0601
Email
omori@s-i-a.or.jp