Ipinagbibigay alam sa lahat na ang panahon sa pansamatalang pagpapatigil sa pagbenta at paggamit ng mga tiket sa pagkain sa Prepektura ng Shiga ay pinalawig tulad sa mga sumusunod.

1.Tungkol sa pinalawig na panahon para sa pansamatalang pagpapatigil sa pagbebenta at paggamit sa tiket sa pagkain

Ang panahon para sa pagbebenta at panahon sa paggamit ng tiket sa pagkain

Panahon ng pagpapatigil sa pagbenta
Kasalukuyan:hanggang Enero 31, 2021 (Linggo)
Pinalawig-muli:pagkatapos hanggang lunes Marso 1, 2021 inaasahang mapapalawig pa sa tiyak na panahon
Panahon ng pagpapatigil sa paggamit
Kasalukuyan: hanggang Marso 31, 2021 (Miyerkules)
pagkatapos ng pagpapalawig: hanggang Hunyo 30, 2021 (Miyerkules) ※walang pagbabago
※Para sa mga papel na tiket sa pagkain maari parin itong magamit kahit na nakasaad ang panahon ng pagtatapos nito sa Marso 31, 2021(Miyerkules).

2.Tungkol sa pagpapalawig ng panahon sa pansamatalang pagpapatigil sa pagbenta ng mga tiket sa pagkain at sa panahon para sa pagpapatigil sa paggamit ng mga tiket sa pagkain at sa mga iginawad na puntos

Pansamantalang pagpapatigil sa pagbenta at panahon ng pagpatigil sa paggamit ng mga tiket sa pagkain

Pansamtalang pagpapatigil sa pagbenta at panahon ng pagpatigil sa paggamit ng tiket sa pagkain
Kasalukuyan : hanggang Enero 31, 2021 (Linggo)
Pinalawig-muli:hanggang Marso 7, 2021 (Linggo)
   
Panahon ng pagpatigil sa paggamit
Kasalukuyan: hanggang Enero 31, 2021 (Linggo)
Pinalawig-muli:hanggang Marso 7, 2021 (Linggo)