Nội dung tư vấn

Quy định về lưu trú

Trả lời

Các cư dân người nước ngoài sống ở Nhật được cấp tư cách lưu trú và thời gian lưu trú tùy theo mục đích tồn tại của họ. Nội dung của các hoạt động mà người nước ngoài có thể tham gia được quy định nghiêm ngặt cho từng loại「tư cách lưu trú」.

Trang liên quan
Cục Quản Lý Nhập Cảnh
Quy định về thủ tục liên quan đến lưu trú
Thủ tục liên quan đến lưu trú
Thủ tục liên quan đến lưu trú sau khi nhập cảnh
Các bạn sống ở tỉnh Shiga , thì làm thủ tục ở chi nhánh văn phòng Otsu Cục quản lý nhập cảnh Osaka.
chi nhánh văn phòng Otsu Cục quản lý nhập cảnh Osaka
Thành phố Otsu, Kyomachi 3-1-1, Otsu Biwako Godouchosha tầng 6 ℡:077-511-4231 
Tư vấn về nội dung chung
Để biết thêm chi tiết có thể yêu cầu tư vấn được thực hiện bằng tiếng nước ngoài ở trung tâm thông tin lưu trú cho người nước ngoài, trung tâm tư vấn 1 cửa ( Cục Quản lý nhập cảnh).
Trung tâm thông tin lưu trú người nước ngoài
℡ 0570-013904(IP, PHS,Từ nước ngoài: 03-5796-7112)

Theo như sự chuyển đổi tư cách lưu trú mới thì trước ngày 9 tháng 7 năm 2012 địa chỉ sẽ không được ghi vào giấy đăng ký cư trú.
※「Giấy đăng ký cho người nước ngoài 」được bảo quản ở thị trấn, Uỷ ban, Thành phố thì từ ngày 9 tháng 7 năm 2012 sẽ được Bộ tư pháp bảo quản và lưu trữ.

Quy định về việc yêu cầu công khai liên quan đến giấy đăng ký cho người nước ngoài (liên kết trang web của Bộ Tư pháp)  

Nội dung tư vấn

Về thủ tục cư trú

Nội dung tư vấn

Nếu ở quá thời gian lưu trú thì sẽ như thế nào?

Trả lời

Nếu ở quá thời gian lưu trú theo luật quản lý nhập cảnh sẽ là「cư trú bất hợp pháp」. Trường hợp này, theo quy định 5 năm không được tái nhập cảnh nước Nhật. Vì nhận lý do cưỡng chế trục xuất(loại hành vi phạm tội、mức độ nặng nhẹ của hình phạt ...)cũng có trường hợp vĩnh viễn không được nhập cảnh.
Cưỡng chế trục xuất
Nếu người nước ngoài hết thời gian lưu trú mà cố tình tiếp tục ở lại Nhật thì sẽ được áp dụng lệnh trục xuất. Trường hợp tự đầu thú về nước và trường hợp bị bắt thì thủ tục sẽ khác nhau.
Trường hợp tự thú
Trường hợp đã tự thú Cục quản lý nhập cảnh trước khi bị cảnh sát bắt giữ thì sẽ không bị truy tố mà được trở về nước.
Trường hợp bị bắt
Do vi phạm luật Quản lý nhập cảnh có trường hợp được đưa tới Cục quản lý nhập cảnh trong 10 ngày hoặc có trường hợp bị truy tố. Trường hợp tòa án truy tố sẽ bị giam giữ ở đồn cảnh sát hoặc nơi giam giữ khoảng 1 tháng rưỡi đến khi bản án được đưa ra, sẽ giao cho bên Cục quản lý nhập cảnh và sau đó trục xuất về nước.
Xuất cảnh thông thường
Trường hợp người nước ngoài ở lại Nhật thời gian ngắn 「bất hợp pháp」vì lý do không thể tránh khỏi như bị bệnh ... người nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn thời gian lưu trú và sau đó thì về nước.

Nội dung tư vấn

Giấy khai tử

Trả lời

  • Sau khi chết trong vòng 7 ngày người thân sống cùng hoặc người sống cùng phải nộp giấy khai tử kèm theo giấy chẩn đoán đã chết do bác sỹ cấp cho văn phòng hành chính như thị trấn ủy ban thành phố khu vực đang sống của người nộp.
  • Hãy trả lại thẻ ngoại kiều trong vòng 14 ngày sau khi chết.