Tỉnh Shiga đã quyết định cung cấp hỗ trợ cuộc sống cho những sinh viên đang gặp khó khăn do thu nhập làm thêm giảm. Cung cấp miễn phí gạo Omi và lương thực, thực phẩm cho sinh viên và du học sinh cần hỗ trợ.

1. Hỗ trợ sinh viên, du học sống một mình và học tập tại các trường đại học ở trong tỉnh Shiga

1)Đối tượng

 Sinh viên và du học sống 1 mình gặp khó khăn trong cuộc sống, đang theo học tại các trường trung cấp nghề,đại học dạy nghề, cao đẳng, đại học ở trong tỉnh.

2)Số người (dự kiến)

 2.000 người

3)Có thể nhận những đồ như

 (1) Gạo Omi 「Mizu Kagami」 (2 kg), (2) Ngũ cốc, thực phẩm đóng hộp, đồ uống, v.v..

4)Cách đăng ký

  • Người có nguyện vọng hãy đăng ký với trường đại học, cao đẳng v.v.. mà bạn đang theo học.
  • Bạn cần phải trả lời bảng câu hỏi khảo sát khi đăng ký.
  • ※Cách đăng ký và thời hạn đăng ký tại các trường đại học khác nhau. Hãy xác nhận với các trường đại học để biết thêm chi tiết.

2. Hỗ trợ cho các sinh viên có quê quán ở tỉnh Shiga và sống một mình ở bên ngoài tỉnh

1)Đối tượng

 Sinh viên có quê quán ở tỉnh này sống 1 mình gặp khó khăn trong cuộc sống, đang theo học tại các trường đại học ở ngoài tỉnh.

2)Số người (dự kiến)

 2.000 người

3)Có thể nhận được

 Gạo Omi 「Mizu Kagami」 (2 kg)

4)Cách đăng ký / thời gian tiếp nhận

Đăng ký từ trang Web sau (Bạn cần phải trả lời bảng câu hỏi khảo sát bằng tiếng Nhật)
Bấm vào đây để đăng ký「Dịch vụ tiếp nhận trực tuyến của Shiga」
【Thời gian tiếp nhận đăng ký】
từ ngày 25 tháng 5 năm 2020 (Thứ Hai) 9 giờ đến ngày 14 tháng 6 (Chủ Nhật) 23 giờ 59 phút (dự định)
※Tuy nhiên, có thể kết thúc khi đã đạt được số lượng dự kiến.
Đồ sẽ được gửi đến sinh viên bằng chuyển phát nhanh.

Để hỗ trợ thời gian này, chúng tôi nhận được sự hợp tác từ các công ty để cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm và sự hợp tác từ Hiệp hội xe tải tỉnh Shiga để giao hàng.