Nagpasiya ang Prepektura ng Shiga na bigyan suporta ang mga mag aaral na nahihirapan sa pamumuhay dulot ng pagbaba ng kita mula sa kanilang mga trabaho bilang part-time job.bibigyan din ng ayudang-pagkain na Omi rice at iba pang mga pagkain galing grocery ang mga mag aaral /mga dayuhang estudyante.

1. Suporta para sa mga mag aaral/ Mga dayuhang mag aaral na naninirahang mag-isa sa Shiga.

1) Nararapat na mga mag aaral

 Mga mag aaral/Mga dayuhang mag aaral na nag aaral sa mga Unibersidad,Kolehiyo,Pang-teknikal na Kolehiyo,Pang espesyalistang-pagsasanay na paaralan sa loob ng Prepektura, na nninirahan mag isa at namomoroblema sa pang araw-araw na pamumuhay.

2)Bilang ng mga makakatanggap(Inaasahang bilang))

 2,000 katao

3)Mga matatanggap

 (1) Omi rice(Bigas)[Mizukagami] (2 kilo), (2) Cereal, mga de-latang pagkain,inumin at atbp.

4)Aplikasyon

  • Mag apply sa inyong Unibersidad/sa pasilidad pang-edukasyon kung saan kayo nakatala(nakaenroll) kung nais ninyong makatanggap ng ayudang-pagkain.
  • Mayroon kayong mga kailangan pirmahan na palatanungan (survey) sa oras ng aplikasyon.
  • ※Ang paraan at hangganan ng panahon ng aplikasyon ay iba-iba depende ito sa Unibersidad,mangyaring alamin sa inyong paaralan ang buong detalye.

2. Suporta sa mga mag aaral na ipinanganak sa Shiga na namumuhay mag isa sa labas ng prepektura.

1)Nararapat na mga mag aaral

 Mga mag aaral na ipinanganak sa Shiga at nakatala (enroll)sa isang unibersidad o sa iba pang pasilidad pang-edukasyon sa labas ng prepektura na namumuhay mag isa at namomoroblema sa pang araw-araw na pamumuhay.

2)Bilang ng mga makakatanggap(Inaasahang bilang))

 2000 Katao

3)Mga matatangap

 Omi Rice(Bigas) [Mizukagami] (2 kilo)

4)Paraan ng aplikasyon. Hangganan ng Aplikasyon

Mag apply sa sumusunod na site (kailangan mong pumirma ng palatanungan(survey)sa wikang hapon.
Mag apply dito「しがネット受付サービス」(Shiga Net Application Service)
【Hangganan ng Aplikasyon】
Mayo 25 (Lunes) ~ Hunyo 14 (Linggo)2020, nakatakdang oras 11:59 ng hapon
※Magsasara ang aplikasyon kung maabot na ang kinakailangang bilang nito.
Ipapadala ang mga pagkain sa pamamagitan ng deriktang paghatid sa bahay ng mga mag aaral.

Ang suportang ito ay nagmumula sa pakikipagtulungan ng mga iba’t ibang kumpanya na nagbigay ng mga libreng pagkain(groceries) at ang Asosasyong ng Shiga Trucking na siyang maghahatid ng mga pagkain.