विश्वव्यापीकरणको लागि सिगा अन्तर-सांस्कृतिक संघ “सिगा विदेशी नागरिकको लागि जानकारी केन्द्र”

外国人相談窓口

जिल्लामा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकहरूको लागि दैनिक जीवन सम्बन्धी परामर्श डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ। रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा जस्ता दैनिक जीवनमा सामना गर्ने समस्याहरूबारे विदेशी भाषा बोल्न सक्ने सल्लाहकारले तपाईंको समस्याहरू सुन्नुहुनेछ र जानकारी प्रदान गर्ने वा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित डेस्क सिफारिस गर्नुहुनेछ। फोन, फ्याक्स र इमेल मार्फत पनि परामर्श लिन सकिनेछ (परामर्शको बेला थाहा भएको कुराहरू गोप्य राखिनेछ)।

* कोरोना रोगाणु संक्रमण रोकथाम गर्नको लागी कृपया नआउनुहोस्। कृपया टेलिफोन अथवा ईमेल बाट कुरा गर्नुहोस्।

परामर्श शुल्क

नि:शुल्क

सेवा उपलब्ध भाषाहरू

जापानी भाषा, पोर्चुगाली भाषा, स्पेनिश भाषा, अंग्रेजी भाषा, तागालग भाषा・भियतनामिज भाषा
➢ अन्य भाषाहरू दोभाषे कल सेन्टर मार्फत ह्यान्डल गरिनेछ।

परामर्श दिन तथा खुला समय

सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म (शनिबार, आइतबार, सरकारी बिदाको दिन र वर्षको अन्त्य तथा सुरुमा बन्द हुन्छ) १०:००~१७:००

फोन, फ्याक्स र इमेल मार्फत परामर्श

नगरपालिकाहरूको विदेशी नागरिक परामर्श डेस्क सूची

परामर्श डेस्क
大津市役所 国際交流室

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
English
उपलब्ध भाषाहरूसँग थप जानकारी
その他応相談
फोन
077-528-2864
फ्याक्स
077-523-4053
इमेल
otsu1616@city.otsu.lg.jp
परामर्श विवरण
市役所での各種手続きや、税金、年金、健康、子育てや子どもの教育など
खुला समय
月曜-金曜 8:40-17:25
counsel_note
原則として郵便、FAX、E-mail等、文書による相談を受け付けています。回答も文書で行いますが、面談の必要がある場合はその都度通訳を置いて対応します。常時通訳がいるということではないのでご注意ください。

परामर्श डेस्क
(公財)大津市国際親善協会

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Japanese
फोन
077-525-4711
फ्याक्स
077-525-4004
इमेल
info@oiga.jp
परामर्श विवरण
全般
खुला समय
第2水曜 17:30-19:30
समर्थन र मितिहरू बारे थप जानकारी
事前予約要
counsel_note
通訳の方とお越しください。
事前予約要
予約受付時間 9:00-17:30

परामर्श डेस्क
彦根駅西口仮庁舎3階 総合案内

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
फोन
0749-30-6113
फ्याक्स
0749-24-8577
इमेल
kokusai@ma.city.hikone.shiga.jp
परामर्श विवरण
行政一般・生活
खुला समय
月曜-金曜 8:30-17:15
第1、第3木曜 8:30-19:00
समर्थन र मितिहरू बारे थप जानकारी
12:00-13:00は昼休憩

परामर्श डेस्क
彦根駅西口仮庁舎3階 総合案内

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
English
फोन
0749-30-6113
फ्याक्स
0749-24-8577
इमेल
kokusai@ma.city.hikone.shiga.jp
परामर्श विवरण
行政一般・生活
खुला समय
月曜-金曜 8:30-17:15
समर्थन र मितिहरू बारे थप जानकारी
12:00-13:00は昼休憩

परामर्श डेस्क
彦根駅西口仮庁舎3階 総合案内

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Chinese, Simplified
फोन
0749-30-6113
फ्याक्स
0749-24-8577
इमेल
kokusai@ma.city.hikone.shiga.jp
परामर्श विवरण
行政一般・生活
खुला समय
火曜、金曜 8:30-17:15
समर्थन र मितिहरू बारे थप जानकारी
12:00-13:00は昼休憩

परामर्श डेस्क
長浜市役所  1階市民課在留関連窓口

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
फोन
0749-65-8711
फ्याक्स
0749-65-6571
इमेल
katsuyaku@city.nagahama.lg.jp
परामर्श विवरण
行政一般
खुला समय
月曜-金曜 8:30-17:15

परामर्श डेस्क
長浜市役所  1階市民課在留関連窓口

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Spanish
फोन
0749-65-8711
फ्याक्स
0749-65-6571
इमेल
katsuyaku@city.nagahama.lg.jp
परामर्श विवरण
行政一般
खुला समय
月曜、金曜 9:00-17:00
水曜 9:00-13:00

परामर्श डेस्क
長浜市役所 1階市民課在留関連窓口

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
English
फोन
0749-65-8711
फ्याक्स
0749-65-6571
इमेल
katsuyaku@city.nagahama.lg.jp
परामर्श विवरण
行政一般
खुला समय
火曜、水曜、金曜 8:30-15:30

परामर्श डेस्क
NPO法人長浜市国際交流協会

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
फोन
0749-63-4400
फ्याक्स
0749-63-4400
इमेल
nifa_info@ybb.ne.jp
परामर्श विवरण
相談全般
खुला समय
水曜 10:00-17:00

परामर्श डेस्क
近江八幡市役所 各課の窓口

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
English
उपलब्ध भाषाहरूसँग थप जानकारी
通訳のみ
फोन
0748-26-7092
फ्याक्स
0748-26-7092
इमेल
omi8man-i-a@gaia.eonet.ne.jp
परामर्श विवरण
通訳のみ
खुला समय
月曜-金曜 9:00-16:45

परामर्श डेस्क
草津市役所2階まちづくり協働課

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
English
फोन
077-561-2337
फ्याक्स
077-561-2482
इमेल
machi@city.kusatsu.lg.jp
परामर्श विवरण
通訳のみ
खुला समय
月曜-金曜 9:00~16:00

परामर्श डेस्क
守山市国際交流協会 (守山市民交流センター内)

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
English
फोन
077-583-4653
फ्याक्स
077-583-4653
इमेल
info@mkokusai.org
परामर्श विवरण
窓口業務の通訳
खुला समय
月曜-金曜 9:00-16:30
counsel_note
英語以外の言語については、事前に相談ください。時間内に限り、電話相談も受け付けます。

परामर्श डेस्क
栗東国際交流協会 栗東市役所3階

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
फोन
077-551-0293
फ्याक्स
077-551-0432
इमेल
mail@rifa.jp
परामर्श विवरण
全般(但し、医療は対応不可)
खुला समय
水曜 13:00~17:00

परामर्श डेस्क
甲賀市役所 生活環境課 

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
Spanish
फोन
0748-69-2146
फ्याक्स
0748-63-4582
इमेल
koka10204000@city.koka.lg.jp
परामर्श विवरण
行政通訳
खुला समय
月曜-金曜 8:30-17:15
counsel_note
市の行政で対応できないものは、相談機関を紹介。

परामर्श डेस्क
甲賀市役所 福祉医療政策課 

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
फोन
0748-69-2155
फ्याक्स
0748-63-4085
इमेल
koka10253000@city.koka.lg.jp
परामर्श विवरण
行政通訳
खुला समय
月曜-金曜 8:30-17:15
counsel_note
市の行政で対応できないものは、相談機関を紹介。

परामर्श डेस्क
甲賀市役所 子育て政策課

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
Spanish
फोन
0748-69-2176
फ्याक्स
0748-69-2298
इमेल
koka10291000@city.koka.lg.jp
परामर्श विवरण
行政通訳
खुला समय
月曜-金曜 8:30-17:15
counsel_note
市の行政で対応できないものは、相談機関を紹介。

परामर्श डेस्क
野洲市国際協会

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
English
Spanish
उपलब्ध भाषाहरूसँग थप जानकारी
中国語、ポルトガル語は事前予約要。
फोन
077-586-3106
फ्याक्स
077-586-3139
इमेल
yifa@gaia.eonet.ne.jp
परामर्श विवरण
通訳
खुला समय
月曜-金曜 9:00-17:00
counsel_note
市民生活相談課にて市民相談窓口を設置。但し、日本語、英語が主。
中国語・ポルトガル語は協会がボランティアに協力いただける範囲で対応するため、事前に協会へ問い合わせが必要。

परामर्श डेस्क
湖南市役所 東庁舎1階・2階各窓口

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
फोन
0748-72-1290
फ्याक्स
0748-72-3390
इमेल
soumu@city.shiga-konan.lg.jp
परामर्श विवरण
行政一般
खुला समय
月曜-金曜 8:30-17:15
counsel_note
原則市内在住・在勤対象

परामर्श डेस्क
湖南市役所 西庁舎1階 人権擁護課

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
फोन
0748-77-7036
फ्याक्स
0748-77-4101
इमेल
jinken@city.shiga-konan.lg.jp
परामर्श विवरण
行政一般
खुला समय
月曜-金曜 8:30-17:15
counsel_note
原則市内在住・在勤対象

परामर्श डेस्क
湖南市国際協会 湖南市役所西庁舎4階

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
फोन
0748-69-7530
फ्याक्स
0748-69-7530
इमेल
kia@gaea.ocn.ne.jp
परामर्श विवरण
一般
खुला समय
月曜-金曜 8:30~17:00
counsel_note
原則市内在住・在勤対象

परामर्श डेस्क
高島市国際協会

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
English
उपलब्ध भाषाहरूसँग थप जानकारी
ボランティアで対応
फोन
0740-20-1180
फ्याक्स
0740-20-5757
इमेल
tifa822@ares.eonet.ne.jp
खुला समय
不定期
counsel_note
要予約

परामर्श डेस्क
東近江市役所 新館1階 市民生活相談室

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
फोन
0748-24-5521(通訳席)
फ्याक्स
0748-24-0217
इमेल
sodan@city.higashiomi.lg.jp
परामर्श विवरण
窓口業務・生活一般
खुला समय
月曜-金曜 9:00-17:00
समर्थन र मितिहरू बारे थप जानकारी
12:00-13:00は昼休憩 ※土・日・祝および年末年始は不可
counsel_note
原則市内在住対象

परामर्श डेस्क
米原市役所 山東庁舎 山東伊吹地域協働課

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
फोन
0749-53-5172(通訳専用)
इमेल
chiiki@city.maibara.lg.jp
परामर्श विवरण
行政一般
खुला समय
月曜-金曜 8:30-17:15

परामर्श डेस्क
NPO法人米原市多文化共生協会

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
फोन
0749-56-0577
इमेल
tabunkamb@gmail.com
परामर्श विवरण
行政一般
खुला समय
火曜-金曜 13:15-17:15

परामर्श डेस्क
NPO法人 米原市多文化共生協会

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Chinese, Simplified
फोन
0749-56-0577
इमेल
tabunkamb@gmail.com
परामर्श विवरण
行政一般
खुला समय
月曜-木曜 9:00-15:00

परामर्श डेस्क
日野町役場 1階 住民課住民担当

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
फोन
0748-52-6571
फ्याक्स
0748-52-2003
इमेल
jumin@town.shiga-hino.lg.jp
परामर्श विवरण
行政一般
खुला समय
月曜、水曜、木曜 8:30-17:15

परामर्श डेस्क
愛荘町役場 愛知川庁舎住民課・総合政策課

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Portuguese, Brazil
फोन
0749-29-9046
फ्याक्स
0749-42-7377
इमेल
seisaku@town.aisho.lg.jp
परामर्श विवरण
行政一般
खुला समय
月曜-木曜 8:30-17:15
counsel_note
相談窓口としての設置ではなく、行政サービスの一環としての翻訳及び窓口等での通訳業務を行うもの

परामर्श डेस्क
愛荘町役場 愛知川庁舎住民課・総合政策課

सेवा उपलब्ध भाषाहरू
Spanish
English
फोन
0749-42-7684
फ्याक्स
0749-42-6090
इमेल
seisaku@town.aisho.lg.jp
परामर्श विवरण
行政一般
खुला समय
月曜、火曜、木曜、金曜 8:30-17:15
counsel_note
相談窓口としての設置ではなく、行政サービスの一環としての翻訳及び窓口等での通訳業務を行うもの