Information Center para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga (Serbisyo ng Pagsangguni para sa mga Dayuhan ng SIA

外国人相談窓口

May itinayong serbisyo ng pagsangguni sa pamumuhay para sa mga dayuhang residente sa prepektura. Hinggil sa mga problema sa pamumuhay tulad ng ukol sa paggawa, pangkalusugan at edukasyon, ang mga tagapayong marunong ng banyagang wika ay nagbibigay ng naaayong impormasyon at nagpapakilala ng mga dalubhasang sanggunian. Tumatanggap din ng pagsangguni sa telepono, fax at email (pangangalagaan ang mga kompidensiyal na impormasyon).

2021年1月18日(月)からしばらくの間(あいだ)、センターに来(こ)ないでください。 In-person consultations will be suspended for the time being starting Monday, January 18, 2021 to prevent the spread of novel coronavirus infection.
相談(そうだん)は、電話(でんわ TEL)、ファックス(FAX)、メール(Email)でしてください。 Please contact by phone, fax or email for consultation service.

Bayad sa pagsangguni

Walang bayad

Mga wikang maaaring gamitin

Portuges, Kastila, Ingles, Tagalog, Vietnam
➢ Ang iba pang mga wika ay may magsasalin ng salita mula sa call-center.

Oras at mga araw ng konsultasyon

Lunes hanggang Biyernes (walang konsultasyon sa araw ng Sabado,Linggo at Pista Opisyal, mga bakasyon na araw sa pagtatapos ng taon at sa Bagong Taon) mula alas 10am~5pm

Pagsangguni sa telepono, FAX, e-mail

Sanggunian para sa mga Dayuhan ng mga Munisipyo

Konsultasyon Desk
大津市 国際交流室

TEL
077-528-2864
Fax
077-523-4053
Email
otsu1616@city.otsu.lg.jp

Konsultasyon Desk
(公財)大津市国際親善協会

TEL
077-525-4711
Fax
077-525-4004
Email
info@oiga.jp

Konsultasyon Desk
彦根市役所 1階総合案内

TEL
0749-30-6113
Fax
0749-24-8577
Email
kokusai@ma.city.hikone.shiga.jp

Konsultasyon Desk
彦根市役所 1階総合案内

TEL
0749-30-6113
Fax
0749-24-8577
Email
kokusai@ma.city.hikone.shiga.jp

Konsultasyon Desk
彦根市役所 1階総合案内

TEL
0749-30-6113
Fax
0749-24-8577
Email
kokusai@ma.city.hikone.shiga.jp

Konsultasyon Desk
長浜市役所  1階市民課在留関連窓口

TEL
0749-65-8711
Fax
0749-65-6571
Email
katsuyaku@city.nagahama.lg.jp

Konsultasyon Desk
長浜市役所  1階市民課在留関連窓口

TEL
0749-65-8711
Fax
0749-65-6571
Email
katsuyaku@city.nagahama.lg.jp

Konsultasyon Desk
長浜市役所 1階市民課在留関連窓口

TEL
0749-65-8711
Fax
0749-65-6571
Email
katsuyaku@city.nagahama.lg.jp

Konsultasyon Desk
NPO法人長浜市国際交流協会

TEL
0749-63-4400
Fax
0749-63-4400
Email
nifa_info@ybb.ne.jp

Konsultasyon Desk
NPO法人長浜市国際交流協会

Konsultasyon Desk
近江八幡市役所 1階ロビー

TEL
0748-26-7092
Fax
0748-26-7092
Email
omi8man-i-a@gaia.eonet.ne.jp

Konsultasyon Desk
草津国際交流協会 市役所2階まちづくり協働課内

TEL
077-561-2337
Fax
077-561-2482
Email
machi@city.kusatsu.lg.jp

Konsultasyon Desk
草津国際交流協会 市役所2階まちづくり協働課内

TEL
077-561-2337
Fax
077-561-2482
Email
machi@city.kusatsu.lg.jp

Konsultasyon Desk
草津市役所 市民課

TEL
077-561-2337
Fax
077-561-2482
Email
machi@city.kusatsu.lg.jp

Konsultasyon Desk
守山市役所 市役所1階 相談室

TEL
077-583-4653
Fax
077-583-4653
Email
mkokusai@usennet.ne.jp

Konsultasyon Desk
栗東国際交流協会 栗東市役所3階

TEL
077-551-0293
Fax
077-551-0432
Email
mail@rifa.jp

Konsultasyon Desk
甲賀市役所 生活環境課 

TEL
0748-69-2146
Fax
0748-63-4582
Email
koka10204000@city.koka.lg.jp

Konsultasyon Desk
甲賀市役所 社会福祉課 

TEL
0748-69-2155
Fax
0748-63-4085
Email
koka10253000@city.koka.lg.jp

Konsultasyon Desk
甲賀市役所 地域コミュニティ推進課

TEL
0748-69-2176
Fax
0748-69-2298
Email
koka10291000@city.koka.lg.jp

Konsultasyon Desk
野洲市国際協会

TEL
077-586-3106
Fax
077-586-3139
Email
yifa@gaia.eonet.ne.jp

Konsultasyon Desk
湖南市役所 東庁舎1階・2階各窓口

TEL
0748-72-1290
Fax
0748-72-2000
Email
soumu@city.shiga-konan.lg.jp

Konsultasyon Desk
湖南市役所 西庁舎1階 人権教育啓発室

TEL
0748-77-8511
Fax
0748-77-4101
Email
jinkyo@city.shiga-konan.lg.jp

Konsultasyon Desk
湖南市国際協会 

TEL
0748-69-7530
Fax
0748-69-7530
Email
kia@gaea.ocn.ne.jp

Konsultasyon Desk
高島市国際協会

TEL
0740-20-1180
Fax
0740-20-5757
Email
tifa822@ares.eonet.ne.jp

Konsultasyon Desk
東近江市役所 新館1階 市民生活相談室

TEL
0748-24-5521
Fax
0748-24-0217
Email
sodan@city.higashiomi.lg.jp

Konsultasyon Desk
米原市役所 山東庁舎 山東自治振興課

TEL
0749-55-2650
Email
santo-shinkou@city.maibara.lg.jp

Konsultasyon Desk
NPO法人米原市多文化共生協会

TEL
0749-56-0577
Email
tabunkamb@gmail.com

Konsultasyon Desk
日野町役場 1階 住民課住民担当

TEL
0748-52-6571
Fax
0748-52-2003
Email
jumin@town.shiga-hino.lg.jp

Konsultasyon Desk
愛荘町役場 愛知川庁舎住民課・総合政策課

TEL
0749-42-7684
Fax
0749-42-6090
Email
seisaku@town.aisho.lg.jp

Konsultasyon Desk
愛荘町役場 愛知川庁舎住民課・総合政策課

TEL
0749-42-7684
Fax
0749-42-6090
Email
seisaku@town.aisho.lg.jp