Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga(tên cũ:Quầy tư vấn cho người nước ngoài SIA)

外国人相談窓口

Có mở quầy tư vấn sinh hoạt dành cho đối tượng là những người nước ngoài đang sinh sống trong tỉnh. Về những vấn đề trong cuộc sống như lao động, y tế, giáo dục, v.v... nhân viên tư vấn biết tiếng nước ngoài sẽ tiến hành cung cấp thông tin hoặc giới thiệu quầy chuyên môn để tư vấn. Còn tiếp nhận tư vấn qua điện thoại, FAX và email (nghiêm thủ trong việc bảo mật những thông tin đã biết được trong khi tư vấn).

Phí tư vấn

Miễn phí

Ngôn ngữ có thể hỗ trợ

Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha・Tiếng Tagarog(có thể hỗ trợ tiếng Anh)・ Tiếng Việt・Tiếng Indonesia
➢Các ngôn ngữ khác sẽ được hỗ trợ thông qua thông dịch viên tổng đài.

Ngày tư vấn và thời gian hỗ trợ

Thứ 2~Thứ 6(Trừ Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ, đầu năm cuối năm)10:00~17:00

Tư vấn bằng điện thoại, FAx, Email

Danh sách quầy tư vấn người nước ngoài tại thành phố

Bàn tư vấn
Phòng giao lưu Quốc tế Uỷ ban thành phố Otsu

Ngôn ngữ hỗ trợ
English
Thông tin bổ sung với các ngôn ngữ có sẵn
Tư vấn hỗ trợ khác
Số điện thoại
077-528-2864
Fax
077-523-4053
Email
otsu1616@city.otsu.lg.jp
Nội dung tư vấn
Thủ tục các loại giấy tờ ở Uỷ Ban thành phố như tiền thuế, lương hưu, y tế, chăm sóc và giáo dục con v.v..
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2-Thứ 6 8:40-17:25
counsel_note
Về nguyên tắc nhận tư vấn bằng văn bản, Email, Fax, bưu điện v.v..Cũng tiến hành trả lời bằng văn bản nhưng, nếu cần gặp mặt trao đổi, lúc đó chúng tôi sẽ hỗ trợ phiên dịch. Xin lưu ý vì không có phiên dịch 24/24h.

Bàn tư vấn
(Công ích ) Hiệp hội hữu nghị Quốc tế thành phố Otsu

Ngôn ngữ hỗ trợ
Japanese
Số điện thoại
077-525-4711
Fax
077-525-4004
Email
info@oiga.jp
Nội dung tư vấn
Toàn bộ
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 4 của tuần thứ 2 của tháng 17:30-19:30
Thông tin bổ sung về hỗ trợ và ngày
Cần hẹn trước
counsel_note
Vui lòng đến với thông dịch.
Cần hẹn trước
Hẹn giờ tiếp nhận 9:00-17:30

Bàn tư vấn
Tòa nhà chính phủ tạm thời tầng 3 cửa Tây ga Hikone Hướng dẫn tổng hợp

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0749-30-6113
Fax
0749-24-8577
Email
kokusai@ma.city.hikone.shiga.jp
Nội dung tư vấn
Hành chính thông thường・cuộc sống
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2 - Thứ 6 8:30-17:15
Thứ 5 của tuần thứ nhất và tuần thứ 3 của tháng 8:30-19:00
Thông tin bổ sung về hỗ trợ và ngày
Nghỉ trưa 12:00-13:00

Bàn tư vấn
 Uỷ ban thành phố Nagahama Văn phòng liên quan đến lưu trú công dân thành phố tầng 1

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0749-65-8711
Fax
0749-65-6571
Email
katsuyaku@city.nagahama.lg.jp
Nội dung tư vấn
Hành chính thông thường
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2 - Thứ 6  8:30-17:15

Bàn tư vấn
Uỷ ban thành phố Omihachiman  Các bộ phận của văn phòng

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
English
Thông tin bổ sung với các ngôn ngữ có sẵn
chỉ thông dịch
Số điện thoại
0748-26-7092
Fax
0748-26-7092
Email
omi8man-i-a@gaia.eonet.ne.jp
Nội dung tư vấn
chỉ thông dịch
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2-Thứ 6 9:00-16:45

Bàn tư vấn
Uỷ ban thành phố Kusatsu tầng 2 phòng hợp tác phát triển thành phố

Ngôn ngữ hỗ trợ
English
Số điện thoại
077-561-2337
Fax
077-561-2482
Email
machi@city.kusatsu.lg.jp
Nội dung tư vấn
chỉ thông dịch
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2- Thứ 6 9:00~16:00

Bàn tư vấn
Hiệp hội giao lưu Quốc tế thành phố Moriyama(trong trung tâm giao lưu công dân TP Moriyama)

Ngôn ngữ hỗ trợ
English
Số điện thoại
077-583-4653
Fax
077-583-4653
Email
info@mkokusai.org
Nội dung tư vấn
Thông dịch nghiệp vụ văn phòng
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2-Thứ 6 9:00-16:30
counsel_note
Đối với các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, vui lòng bàn bạc trước.Tư vấn qua điện thoại cũng chỉ tiếp nhận trong thời gian

Bàn tư vấn
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Ritto Uỷ ban thành phố Ritto

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
077-551-0293
Fax
077-551-0432
Email
mail@rifa.jp
Nội dung tư vấn
Toàn bộ(Tuy nhiên, không thể hỗ trợ y tế)
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 4 13:00~17:00

Bàn tư vấn
Uỷ ban nhân dân thành phố Koka Phòng môi trường cuộc sống

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Spanish
Số điện thoại
0748-69-2146
Fax
0748-63-4582
Email
koka10204000@city.koka.lg.jp
Nội dung tư vấn
Thông dịch hành chính
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2-Thứ 6 8:30-17:15
counsel_note
Nếu không thể hỗ trợ được bằng hành chính của thành phố thì sẽ giới thiệu cho tổ chức tư vấn.

Bàn tư vấn
Uỷ ban nhân dân thành phố Koka Phòng chính sách chăm sóc trẻ em

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Spanish
Số điện thoại
0748-69-2176
Fax
0748-69-2298
Email
koka10291000@city.koka.lg.jp
Nội dung tư vấn
Thông dịch hành chính
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2 - Thứ 6 8:30-17:15
counsel_note
Nếu không thể hỗ trợ được bằng hành chính của thành phố thì sẽ giới thiệu cho tổ chức tư vấn.

Bàn tư vấn
甲賀市 新型コロナウイルス感染症対策室

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Spanish
Số điện thoại
0748-69-2154
Fax
0748-69-2255
Email
koka10256000@city.koka.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政通訳
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
月曜~金曜 8:30-17:15

Bàn tư vấn
野洲市役所 企画調整課・各課の窓口

Ngôn ngữ hỗ trợ
Chinese, Simplified
English
Filipino
Korean
Portuguese, Brazil
Spanish
Thông tin bổ sung với các ngôn ngữ có sẵn
その他(ベトナム語、インドネシア語、ヒンディー語、フランス語、ロシア語、ミャンマー語)
(テレビ電話を使用しての遠隔通訳)
Số điện thoại
077-587-6039
Fax
077-586-2200
Email
kikaku@city.yasu.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政一般
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
月曜~金曜 8:30-17:15

Bàn tư vấn
Hiệp hội Quốc tế thành phố Yasu

Ngôn ngữ hỗ trợ
English
Spanish
Thông tin bổ sung với các ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Trung Quốc, Bồ Đào Nha cần hẹn trước
Số điện thoại
077-586-3106
Fax
077-586-3139
Email
yifa@gaia.eonet.ne.jp
Nội dung tư vấn
Thông dịch
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2 Thứ 6 9:00-17:00
counsel_note
Thành lập văn phòng tư vấn công dân tại phòng tư vấn cuộc sống công dân. Chủ yếu là tiếng Nhật và tiếng Anh.
Tiếng Trung Quốc ・ Bồ Đào Nha cần được liên lạc trước để hiệp hội có thể hợp tác với các tình nguyện viên hỗ trợ.

Bàn tư vấn
Uỷ ban nhân dân thành phố Konan Tòa nhà chính phủ  Các văn phòng ở tầng 1, 2 tòa nhà chính phủ Higashi

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0748-72-1290
Fax
0748-72-3390
Email
soumu@city.shiga-konan.lg.jp
Nội dung tư vấn
Hành chính thông thường
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2-Thứ 6 8:30-17:15
counsel_note
Theo nguyên tắc đối tượng là những người sống và làm việc trong thành phố

Bàn tư vấn
Uỷ ban nhân dân thành phố Konan Tòa nhà chính phủ Nishi tầng 1 Phòng bảo vệ nhân quyền

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0748-77-7036
Fax
0748-77-4101
Email
jinken@city.shiga-konan.lg.jp
Nội dung tư vấn
Hành chính thông thường
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2-Thứ 6 8:30-17:15
counsel_note
Theo nguyên tắc đối tượng là những người sống và làm việc trong thành phố

Bàn tư vấn
Hiệp hội Quốc tế thành phố konan  Tòa nhà văn phòng chính phủ Nishi tầng 4

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0748-69-7530
Fax
0748-69-7530
Email
kia@gaea.ocn.ne.jp
Nội dung tư vấn
Toàn bộ
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2-Thứ 6 8:30~17:00
counsel_note
Theo nguyên tắc đối tượng là những người sống và làm việc trong thành phố

Bàn tư vấn
Hiệp hội Quốc tế thành phố Takashima

Ngôn ngữ hỗ trợ
English
Thông tin bổ sung với các ngôn ngữ có sẵn
Hỗ trợ bởi tình nguyện viên
Số điện thoại
0740-20-1180
Fax
0740-20-5757
Email
tifa822@ares.eonet.ne.jp
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Không theo định kỳ
counsel_note
Cần hẹn

Bàn tư vấn
Uỷ ban nhân dân thành phố Omihigashi Tòa nhà mới tầng 1 Phòng tư vấn cuộc sống công dân

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0748-24-5521(通訳席)
Fax
0748-24-0217
Email
sodan@city.higashiomi.lg.jp
Nội dung tư vấn
Nghiệp vụ văn phòng・toàn bộ cuộc sống
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2-Thứ 6 9:00~17:00
Thông tin bổ sung về hỗ trợ và ngày
Nghỉ trưa 12:00-13:00 ※không bổ sung Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ Quốc gia và ngày lễ đầu năm, cuối năm
counsel_note
Theo nguyên tắc đối tượng là những người sống trong thành phố

Bàn tư vấn
Uỷ ban nhân dân thành phố Maibara  Tòa nhà chính phủ Santo Phòng hợp tác khu vực Santo Ibuki

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0749-53-5172(通訳専用)
Email
chiiki@city.maibara.lg.jp
Nội dung tư vấn
Hành chính thông thường
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2-Thứ 6 8:30-17:15

Bàn tư vấn
Hiệp hội cộng sinh đa văn hóa thành phố Maibara pháp nhân NPO

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0749-56-0577
Email
tabunkamb@gmail.com
Nội dung tư vấn
Hành chính thông thường
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 3-Thứ 6 13:15-17:15

Bàn tư vấn
Tòa thị chính thị trấn Hino đảm nhiệm phòng cư dân tầng 1 

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0748-52-6571
Fax
0748-52-2003
Email
jumin@town.shiga-hino.lg.jp
Nội dung tư vấn
Hành chính thông thường
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5 8:30-17:15

Bàn tư vấn
Tòa thị chính thị trấn Aisho Tòa nhà văn phòng chính phủ Echi kawa Phòng cư dân ・ phòng chính sách tổng hợp

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0749-29-9046
Fax
0749-42-7377
Email
seisaku@town.aisho.lg.jp
Nội dung tư vấn
Hành chính thông thường
Bổ sung ngày và giờ hỗ trợ
Thứ 2-Thứ 5 8:30-17:15
counsel_note
Một phần dịch vụ hành chính là biên dịch và phiên dịch tại quầy