Dahil sa pagbaba ng impeksiyon ng nobelang coronavirus sa kasalukuyang sitwasyon sa prepektura ng shiga, Ang 4 na antas ng alerto ay ibinaba mula sa yugto 3 pababa sa yugto 2.
Mangyaring sundin ang mga pangunahing hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng impeksiyon. Maraming salamat sa inyong kooperasyon

1 Masusing mga hakbang laban sa impeksyon

 1. Sundin ang mga pangunahing hakbang sa pag iwas- impeksyon.
 2. (Paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng maskara, pag-iwas sa tatlong siksik na sitwasyon, atbp.)
 3. Sa mga tahanan, sanaying ipatupad ang wastong pag uugali sa pag-ubo, panatilihin ang bentilasyon at mahalumigmig ang lugar , at disimpektahin ang mga karaniwang ginagamit ng pangkalahatan tulad sa mga hawakan ng pintuan.
 4. Magkaroon ng kamalayan sa "limang sitwasyon" kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon kapag nakipag-ugnay sa ibang mga tao bukod sa iyong pamilya (pagtitipon-tipun na may kasamang kainan at inuman, magkakasamang pamumuhay sa iisang lugar kagaya ng mga dormitoryo, pangkalahatang lugar na ginagamit kagaya ng silid pahingaang lugar/pangkalahatang silid, atbp.)
 5. Lalong-lalo na, iwasan ang paggamit ng parehong iisang baso at chopstick, magsuot ng maskara sa mga panahon ng pag-uusap-usap at kahit na sa hapag kainan.
 6. Mas maibayong pag iingat kung maglalakbay sa mga lugar/rehiyon kung saan nakumpirma ang mataas na bilang ng mga nahawaang tao.
 7. Mangyaring magpahinga at magpagaling sa inyong tahanan kung may mga sintomas katulad ng lagnat.
 8. Mangyaring gamitin ang apps para sa pag iwas- impeksyon sa bagong nobelang coronavirus kagaya ng [Moshisapo Shiga] at ang apps na nagkukumpirma kung nagkaroon ng pakipag-ugnayan [COCOA]

2 Limang sitwasyon kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

 1. Pagtitipon-tipun na may kasamang inuman(alak)
 2. Mahabang oras na kainan at inuman sa maramihang tao
 3. Paguusap-usap na walang suot na maskara
 4. Pamumuhay na magkakasama-sama sa maliit at masikip na lugar
 5. Paglipat mula sa lugar ng trabaho papunta sa lugar ng pahingaan, atbp.

3 Tungkol sa pagbibiyahe

【Sa mga mamayan ng Shiga】

 • Mangyaring iwasan ang pagbiyahe /paglakbay sa mga lugar kung saan nasa ilalim pa rin ito sa idiniklarang estado ng kagipitan o mga lugar kung saan laganap parin ang impeksiyon, kung hindi naman kinakailangan.
 • [Sa mga mamayan ng ibang Prepektura]

 • Sa mga mamayang mula sa ibang prepektura na nasa ilalim parin ng estado ng kagipitan, mangyaring iwasan ang pagbiyahe/ paglakbay sa prepektura ng Shiga kung hindi naman kinakailangan.
 • 4 Tungkol sa mga sama-samang kainan

 • Kung may mga grupong kainan, seguraduhing ipatupad ang mga pangunahing hakbang sa pag iwas- impeksiyon!
 • Maibayong pag iingat sa mga oras ng pagtitipon-tipun.
 • 5 Patungkol sa Go To Eat Campaign

 • Simula Marso uno(1) magbebenta muli ng mga Tiket sa pagkain
 • ※Pinalawig ang bentahan nito hanggang Marso 31, magagamit ang mga tiket hanggang Hunyo 30.
 • Maari at malayang magagamit na ang mga dating tiket.