Nội dung tư vấn

【Bảo hiểm sức khỏe Series 1】 Về chế độ bảo hiểm công của Nhật

Trả lời

Khi bạn bắt đầu làm việc cho một công ty ở Nhật Bản, chắc hẳn bạn sẽ thấy tiền bảo hiểm xã hội sẽ được khấu trừ vào lương hàng tháng. “Bảo hiểm xã hội” này có nghĩa là gì? Ở Nhật Bản, có nhiều chế độ bảo hiểm xã hội khác nhau, mọi người đều có thể tham gia bất kể quốc tịch.

Lần này, chúng ta hãy cùng xem sự khác biệt về chế độ bảo hiểm y tế giữa những người đang làm việc tại công ty và những người không làm việc tại công ty.

Những người đang làm việc tại công ty và nhận lương
Việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội được thực hiện thông qua công ty. Phí bảo hiểm sẽ được khấu trừ vào lương, nhưng một nửa số tiền bảo hiểm sẽ do công ty chi trả. Ngoài ra, những người phụ thuộc trong gia đình cũng có thể tham gia cùng mà không phải trả thêm phí. Đăng ký tham gia bảo hiểm y tế và lương hưu là một gói.
● Những người không làm việc tại công ty như người kinh doanh tự do hoặc thất nghiệp(Ngoài những người ghi ở trên)
Việc đăng ký tham gia bảo hiểm y tế quốc dân được thực hiện theo cá nhân. Bạn cần phải tự nộp phí bảo hiểm cho ủy ban nhân dân thành phố nơi bạn đang sống. Phí bảo hiểm bao gồm thành viên trong gia đình và toàn bộ số tiền sẽ do cá nhân tự thanh toán. Tương tự, việc đăng ký lương hưu quốc dân được tham gia với tư cách cá nhân.

● Cả 2 loại đều thanh toán 30 % chi phí y tế ở bệnh viện giống nhau. Ngoài ra, trợ cấp khi hóa đơn y tế cao, trợ cấp khi sinh và tử vong cũng như nhau. Bảo hiểm xã hội của công ty có trợ cấp đảm bảo một phần lương khi nghỉ việc do ốm đau hoặc sinh con, nhưng bảo hiểm y tế quốc dân thì không có.

Về thủ tục tham gia và cắt bảo hiểm y tế

Khi đang làm việc tại công ty
Khi tham gia bảo hiểm xã hội, công ty sẽ làm thủ tục cho bạn, nhưng bạn cần phải tự mình làm thủ tục cắt bảo hiểm y tế quốc dân đã tham gia cho đến bây giờ. Để tiền bảo hiểm không bị thanh toán trùng lặp, hãy làm thủ tục cắt tại ủy ban nhân dân thành phố nơi bạn đang sống.
Khi nghỉ việc công ty
Khi bạn nghỉ việc thì sẽ mất tư cách tham gia bảo hiểm xã hội, hãy trả lại thẻ bảo hiểm cho công ty ngay lập tức vì thẻ bảo hiểm của bạn không còn giá trị sử dụng. Sau đó, bạn phải tự mình đi đến ủy ban nhân dân thành phố để làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế quốc dân và nhận thẻ bảo hiểm. Hãy xác nhận thử sự lựa chọn khác chẳng hạn như trở thành người phụ thuộc của 1 thành viên trong gia đình hoặc tiếp tục tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội.

Nội dung tư vấn

Người phụ thuộc bảo hiểm y tế được giới hạn ở 「cư dân thường trú trong nước」

Trả lời

Từ tháng 4 năm 2020, áp dụng thêm「nguyên tắc chung là cư dân phải đang sống ở trong nước (Nhật bản)」và yêu cầu chứng nhận cư trú trong nước với người phụ thuộc của nhân viên công ty tham gia bảo hiểm y tế của nhà nước「bảo hiểm y tế」, và những người phụ thuộc mà sống ở nước ngoài sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, trong số những người phụ thuộc không sống ở Nhật Bản, nếu có cuộc sống cơ bản ở Nhật Bản như (du học ở nước ngoài, đồng hành cùng gia đình có người đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, khách du lịch tạm thời để làm tình nguyện v.v..) và phải thỏa mãn đáp ứng các yêu cầu đặc biệt có thể được chấp nhận. Mặt khác, ngay cả khi bạn có một địa chỉ ở trong nước Nhật và những người đã đến Nhật Bản bằng visa du lịch hay visa dài hạn với mục đích phục hồi sức khỏe là những người phụ thuộc không được công nhận.

Nội dung tư vấn

Tư vấn về lương hưu

Trả lời

 • Số điện thoại lương hưu 
  ℡ 0570-05-1165  IP điện thoại ・PHS: ℡ 03-6700-1165
 • Trung tâm tư vấn lương hưu Machikado Kusatsu (1-1-50 Shibukawa, Thành phố Kusatsu)
  ℡ 077-564-4311
 • Văn phòng lương hưu Otsu(13-5 Uchidehama, Thành phố Otsu)
  ℡ 077-521-1789
 • Văn phòng lương hưu Kusatsu(1-16-35 Nishi Shibukawa, Thành phố Kuatsu)
  ℡ 077-567-2220
 • Văn phòng lương hưu Hikone(169-6 Tomachi, Thành phố Hikone)
  ℡ 0749-23-1114

Nội dung tư vấn

Thanh toán trợ cấp lương hưu trọn gói <trường hợp về nước bạn được nhận khoản tiền này ngay cả khi bạn không đủ điều kiện nhận lương hưu>

Trả lời

Người không mang quốc tịch Nhật nhưng trường hợp đã về nước thì bị mất quyền được hưởng trợ cấp bảo hiểm lương hưu quốc dân và bảo hiểm lương hưu phúc lợi xã hội. Trong vòng 2 năm kể từ ngày không còn địa chỉ cư trú ở Nhật có quyền yêu cầu thanh toán trợ cấp lương hưu trọn gói. Người nước ngoài về nước nếu tham gia bảo hiểm trên 6 tháng sẽ nhận được trợ cấp bảo hiểm lương hưu trọn gói
  !Nếu bạn có thời gian hưởng lương hưu từ 10 năm trở lên, bạn sẽ không thể nhận tiền bảo hiểm lương hưu trọn gói.
  !Trường hợp nếu nhận tiền bảo hiểm lương hưu trọn gói vì thời gian cơ bản để tính lương hưu trọn gói sẽ không thể tính vào thời gian tham gia bảo hiểm lương hưu do vậy nên xem xét kỹ trước khi nộp đơn xin thanh toán lương hưu trọn gói.
  !Trong thời gian ở Nhật có thể làm đơn xin thanh toán lương hưu trọn gói.
  !Trường hợp bảo hiểm lương hưu phúc lợi xã hội thì thuế thu nhập sẽ bị khấu trừ 20%. Để có thể tiến hành yêu cầu hoàn thuế, trước khi xuất cảnh thì cần nộp 「giấy thông báo nhân viên quản lý thuế」cho cơ quan thuế.

Nội dung tư vấn

Kiểm tra thông tin về lương hưu của mình!

Trả lời

Mỗi năm 1 lần, vào tháng sinh của người tham gia bảo hiểm lương hưu(người được bảo hiểm) và bảo hiểm trợ cấp phúc lợi xã hội sẽ nhận được 「giấy thông báo lương hưu định kỳ」để xác nhận việc ghi chép thời gian tham gia đóng lương hưu.Trường hợp địa chỉ bạn đã đăng ký khác với địa chỉ hiện tại, thì 「giấy thông báo lương hưu định kỳ」không gửi được cho bạn, nên trường hợp đã thay đổi địa chỉ vui lòng nộp giấy thông báo đổi địa chỉ.
Xác nhận việc ghi chép lương hưu
Hệ thống mạng lương hưu
  Giấy thông báo lương hưu định kỳ ・Số điện thoại chuyên về lương hưu thì quay số ℡ 0570-058-555

★ Người nộp tiền bảo hiểm không đủ 10 năm vui lòng xác nhận tại văn phòng lương hưu !

 • Kiểm tra hồ sơ lương hưu có thiếu hay sai sót không? (Số lương hưu cơ bản có khác không? Sổ lương hưu có bị đăng ký tên khác không?)
 • Có phải đối tượng được tính tổng thời gian không? (đặc biệt người nước ngoài có vĩnh trú ở Nhật, người có quốc tịch Nhật được tính tổng thời gian sống ở nước ngoài).
 • ★ Sau đây là phương pháp để có thời gian đủ tư cách.

 • Tự nguyện tham gia bảo hiểm lương hưu quốc dân độ tuổi từ 60 tuổi đến 65 tuổi. (Những người sinh trước ngày 1 tháng 4 năm 1965 đến 70 tuổi có khả năng tham gia tự nguyện.)
 • Sử dụng chế độ thanh toán trả sau bảo hiểm lương hưu để loaị bỏ thời gian chưa thanh toán. (Chế độ thanh toán trả chậm 5 năm được áp dụng cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2018).
 • Nội dung tư vấn

  Hiệp định an sinh xã hội

  Trả lời

  Nếu bạn có thời gian tham gia đóng lương hưu ở một quốc gia đã ký 「hiệp định an sinh xã hội」song phương với Nhật Bản, thì khoảng thời gian người đó đã tham gia chế độ bảo hiểm lương hưu của quốc gia đó được coi là thời gian tham gia bảo hiểm lương hưu của Nhật. Trong trường hợp này, tiền lương hưu của Nhật Bản được quyết định dựa vào thời gian đã nộp tiền bảo hiểm lương hưu của Nhật Bản.
  Truy cập trang web sau để biết chi tiết về các nội dung hiệp định với các quốc gia và các quốc gia có hiệp định cụ thể.→ nenkin.go.jp

  Nội dung tư vấn

  Lương hưu người cao tuổi

  Trả lời

  Lương hưu người cao tuổi, lương hưu cơ bản chung cho mọi người được gọi là lương hưu cơ bản người cao tuổi. Người tham gia bảo hiểm lương hưu quốc dân được nhận tiền lương hưu cơ bản người cao tuổi này, nhưng người tham gia bảo hiểm lương hưu phúc lợi được nhận thêm tiền từ bảo hiểm lương hưu phúc lợi.Trường hợp lương hưu cơ bản người cao tuổi đã đóng toàn bộ tiền bảo hiểm trong 40 năm đến khi 60 tuổi, hàng năm có thể nhận số tiền là 779,300 yên(năm 2017). Độ tuổi để nhận tiền trợ cấp lương hưu người cao tuổi từ 65 tuổi nhưng, theo nguyện vọng cũng có thể trả sớm hoặc muộn. Ngoài ra, bảo hiểm phúc lợi xã hội từ 60 tuổi đến 65 tuổi, dựa trên 1 số yêu cầu nhất định như ngày tháng năm sinh và giới tính được chi trả đặc biệt lương hưu phúc lợi người cao tuổi.

  Nội dung tư vấn

  Thời gian cần thiết để nhận lương hưu đã giảm xuống còn 10 năm

  Trả lời

  Cho đến bây giờ, để nhận lương hưu người cao tuổi cần phải đóng tiền bảo hiểm trên 25 năm trở lên, nhưng từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2017 đã rút ngắn còn 10 năm. (Các yêu cầu để nhận lương hưu và trợ cấp khuyết tật, trợ cấp cho thân nhân của người đã mất không thay đổi ).
  Thời gian để nhận tiền lương hưu người cao tuổi là trên 10 năm theo 4 mục dưới đây.
   1.+2.+3.+4. > 10năm
  1. Thời gian nộp tiền bảo hiểm (thời gian đã nộp tiền bảo hiểm lương hưu quốc dân,thời gian tham gia bảo hiểm lương hưu phúc lợi )
  2. Có thể hoãn lại thời gian nộp phí, chẳng hạn như miễn phí bảo hiểm và hoãn đóng đặc biệt dành cho học sinh.
  3. Thời gian khi người tham gia bảo hiểm theo nhóm 3 (người phụ thuộc được bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm)
  4. Đối tượng được tính tổng thời gian(thời gian trống)
   *Thời gian đã không tham gia bảo hiểm lương hưu (số 4. ở trên) không phản ánh được tiền lương hưu nhưng là đối tượng được tính tổng thời gian tham gia.

  Đối tượng được tính tổng thời gianには、 bao gồm những điều sau đây.
   A.Thời gian trước tháng 3 năm 1986 người có thể tự nguyện tham gia bảo hiểm lương hưu nhưng đã không tự nguyện tham gia.
   B.Thời gian trước tháng 3 năm 1991 vì là học sinh đã không tự nguyện tham gia bảo hiểm lương hưu
   C. Người phối ngẫu vợ hoặc chồng trở thành người phụ thuộc cuả người được bảo hiểm hưu trí phúc lợi xã hội thời gian trước tháng 4 năm 1986 không tự nguyện tham gia bảo hiểm.
   D. Thời gian người nước ngoài sống ở Nhật không thể tham gia trước khi phê chuẩn công ước về người tị nạn(trước năm 1981.Đối tượng là người có vĩnh trú đặc biệt như người Triều Tiên・người Hàn Quốc sống ở Nhật.
   E. Thời gian sống ở nước ngoài từ tháng 4 năm 1961 trở đi.
     Đối tượng cũng là những người có quốc tịch Nhật Bản và người có vĩnh trú.
    
  Người có quốc tịch Nhật Bản, người có vĩnh trú cần nộp các giấy tờ tài liệu để chứng minh có thời gian đã sống ở nước ngoài khi làm thủ tục trợ cấp lương hưu. Do đó, cho đến bây giờ điều quan trọng là phải giữ hộ chiếu cẩn thận. Ngoài ra, 「giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài」trước ngày 9 tháng 7 năm 2012 được lưu giữ ở Bộ Tư Pháp.Vì vậy, để chứng minh xuất nhập cảnh trước đó, phải yêu cầu công khai hồ sơ liên quan đến xuất nhập cảnh(về nước).
  Trang Web của Bộ Tư Pháp

  Nội dung tư vấn

  Chế độ bảo hiểm y tế

  Trả lời

  Chế độ bảo hiểm y tế của Nhật chia làm 2 loại bảo hiểm chính là「bảo hiểm xã hội」và「bảo hiểm y tế quốc dân」. Trường hợp người nước ngoài sống ở Nhật trên 1 năm phải tham gia một trong các loại bảo hiểm.Do tham gia bảo hiểm y tế nên trường hợp người đóng bảo hiểm và người phụ thuộc của họ sẽ nhận được trợ cấp y tế để khám và điều trị bệnh và thương tật
  Bảo hiểm xã hội
  Người đi làm thông thường ở công ty được áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội. Người đóng bảo hiểm và người phụ thuộc của họ khi tham gia sẽ được nhận nhận trợ cấp. Tiền bảo hiểm được quyết định dựa trên thu nhập của người tham gia bảo hiểm nhưng, người tham gia bảo hiểm trả 1 nửa, người chủ công ty trả 1 nửa.
  Người có bảo hiểm phải trả 30% chi phí y tế
  • Trợ cấp khác: trợ cấp sinh con chi trả 1 lần, trợ cấp sinh con, trợ cấp thương tật và ốm đau...
  Bảo hiểm y tế quốc dân
  Trường hợp người nước ngoài sống ở Nhật trên 1 năm không tham gia bảo hiểm xã hội thì phải tham gia bảo hiểm y tế quốc dân tại thành phố nơi họ cư trú. Số tiền bảo hiểm hàng năm được quyết định dựa vào thu nhập của chủ hộ, số tiền thuế tài sản cố định, số người trong hộ gia đình.
  Người có bảo hiểm phải trả 30% chi phí y tế
  • Trợ cấp khác: Trợ cấp sinh con chi trả 1 lần,hỗ trợ phí điều trị viện phí cao,phí mai táng (khi người tham gia bảo hiểm đã tử vong).
  • Hãy đưa thẻ bảo hiểm cho quầy tiếp tân khi đi bệnh viện khám và điều trị.

  Nội dung tư vấn

  Chế độ lương hưu

  Trả lời

  Chế độ lương hưu do nhà nước cấp từ quan điểm nhằm đảm bảo cuộc sống của gia quyến khi người được bảo hiểm cao tuổi, bị khuyết tật hoặc qua đời. Được áp dụng cho tất cả mọi người sống ở Nhật bất kể quốc tịch của họ đáp ứng một số điều kiện nhất định.Trường hợp đối tượng là người nước ngoài dự định sống ở Nhật trên 1 năm.
  Lương hưu phúc lợi
  Các loại trợ cấp
  Trợ cấp cho người cao tuổi, trợ cấp cho người khuyết tật, trợ cấp tử tuất cho người thân của người đã mất.
  Lương hưu quốc dân
  Mọi người trong độ tuổi từ 20 đến 59 tuổi không tham gia bảo hiểm lương hưu phúc lợi phải tham gia bảo hiểm lương hưu quốc dân.
  Liên hệ
  Để biết thêm thông tin hãy liên hệ bộ phận hưu trí ở các văn phòng Thị trấn, Thành phố.

  Nội dung tư vấn

  Bảo hiểm thất nghiệp

  Trả lời

  Chế độ trợ cấp thất nghiệp nhằm hỗ trợ tài chính cho người lao động khi bị mất việc làm để họ tìm được công việc mới, ổn định cuộc sống. Các trợ cấp thất nghiệp được chi trả bởi người lao động và chủ doanh nghiệp đóng tiền bảo hiểm.Theo nguyên tắc bất kể quốc tịch nào của người lao động đang làm việc ở Nhật (bao gồm cả người không quốc tịch) sẽ được bảo hiểm và thông qua người chủ doanh nghiệp được bảo hiểm thất nghiệp trừ khi chứng minh họ đang nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp của nước ngoài. Trường hợp người lao động nghỉ việc vì lý do cá nhân, do công ty buộc bạn phải nghỉ việc, nếu được văn phòng việc làm công cộng của chính phủ chấp nhận thì có thể nhận được tiền trợ cấp cơ bản thỏa mãn các điều kiện sau đây.
  • Vì những người không bị giới hạn việc làm ở Nhật thì được phép làm nhiều công việc khác ở Nhật.
  • Thời gian từ lúc tham gia bảo hiểm đến khi nghỉ việc là 2 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tròn làm việc(trường hợp công ty bị phá sản, bị cho nghỉ việc tính đến thời điểm nghỉ việc được 1 năm, trong đó có ít nhất 6 tháng làm việc)
  • Được xác nhận rằng người được bảo hiểm mất tư cách do đã nghỉ việc.
  • Những người muốn làm việc nhưng không thể tìm được việc làm.
  ※Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng việc làm công cộng địa phương bạn sống