Pang-akademiko/ Daan para sa iyong kinabukasan ~Patnubay sa pagpili ng kurso 2023~Ano ang balak mo pagkatapos ng junior high school? ~

Magkakaroon ng patnubay para sa pagpili ng kurso para sa mga batang mag-aaral at sa mga magulang nito na hindi Nihongo ang sariling wika.
[Gusto ko sanang magpatuloy ng pag aaral, mga anu-anong klaseng paaralan mayron kaya?] [Mga magkano kaya ang kakailanganing bayarin dito?] at iba pa.
May nakahandang gabay na isinalin sa iba't ibang wika at maglalahad din ng kaniya-kaniyang mga naging karanasan ang mga nakakataas na mag aaral na nasa mataas na paaralan na, kagaya ng patungkol sa pagsusulit sa pagpasok sa mataas na paaralan, scholarship, at iba pang mga impormasyong makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya.
Halina at lumahok na!!

Detalye

 1. Pahayag Buhat sa nakatataas na mga Mag-aaral
 2. Patnubay sa Pagpili ng Kurso para sa Pagpasok sa Senior High School
 3. Q&A
Paraan ng paglahok
Mangyaring mag-aplay gamit ang Google Forms, email o fax .

Application Form

Word PDF

Application Form(google form)

 1. Estudyante
  Pangalan ng estudyante、Edad, Pangalan ng paaralan, Baitang/Grade, Nais na salin-wika/translation ng dokumento
 2. Magulang. Tagapangalaga
  Pangalan ng Magulang. Tagapangalaga, Kaugnayan, ang wika ng inyong interpreter
 3. Address
 4. Numero ng Telepono
 5. Email
 6. Pinagmulang bansa
Huling araw para sa maagang pagpapatala:
Oktubre 17 (Martes)
※Sa mga lalahok, mangyaring magpareserba ng maaga bago lumahok. Kung lalahok sa mismong araw hindi po kami makapaghahanda ng tagasalin-wika/Interpreter.
iba pa
 • Sa araw na ito ay may nakahandang tagapagsalin-wika/Interpreter sa wikang Portugal, Espanyol, Intsek, Inglis/English, Tagalog at Vietnam
 • May nakahanda din na mga materyales na naayon sa inyong wika!
 • Ang konsultasyon hinggil sa katayuan ng visa (Osaka Immigration Bureau) ay sabay na ginaganap!

※ Mangyaring umiwas sa paglahok Kung ang temperatura ng katawan ay nasa 37.5 degree o mas mataas pa.

Paalala kung sakaling may darating na bagyo

Kung sakaling may babala patungkol sa bagyo (bofu keihou) sa「Lungsod ng Takashima. At iba pang hilagang bahagi sa lungsod ng Otsu」sa Prepektura ng Shiga sa alas siyete ng umaga (7am) sa Oktubre 22 (Linggo), ang ganap/event ay makakansela.
Matatagpuan ang mga impormasyon sa homepage ng Ahensiya para sa Metereolohiko ng Japan
Ahensiya para sa Metereolohiko ng Japan "KISHO-CHO"

Mga Detalye

Petsa at Oras

2023/10/22 (Sun)
13:30 - 16:00

Lugar

DANJO KYOUDOU SANKAKU CENTER [G-NET SHIGA]
10 minutong lakad mula estasyon ng JR Omihachiman

Address

80-4, Takakai-cho, Omihachiman-shi
Google Map

Bayad sa Paglahok

Libre

Makipag-ugnayan sa Amin

Para sa Katanungan
Shiga Intercultural Association for Globalization (SIA)
Lun~Biy 8:30~17:15
TEL
077-526-0931
FAX
077-510-0601
Email
mitsuda@s-i-a.or.jp
URL