Ginamit daan ang pamamahagi ng mga produktong kalinisan pangkalusugan (sanitary product) sa mga nahihirapan sa pananalapi bilang isang pagkakataon upang maipaabot ang tulong, ibibigay ang suporta upang maibalik ang ugnayan sa pagitan ng kababaihan at ng lipunan. Ang mga kinakailangang suportang pang-administratibo ay isasagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng suportang- konsultasyon at impormasyon patungkol sa mga panlipunang-pagtitipon (social gatherings) para doon sa mga nasa estado ng pagkabalisa na nahiwalay sa lipunan dahil sa patuloy na sitwasyon ng COVID-19 at hindi nakakatanggap ng mga kinakailangang gabay.

serbisyo ng mga produktong-kalinisan pangkalusugan

Ang serbisyo ng mga produktong-kalinisan pangkalusugan ay ibibigay nang libre sa mga babaeng nahihirapang makuha ang mga produktong ito dahil sa mga kadahilanang-pinansiyal.
Kung hindi ka komportable sa paghingi ng mga produktong-kalinisan pangkalusugan, maaari mong ituro lamang ang signboard na nakalagay sa service counter kahit hindi ka na magsalita.
Hindi ka tatanungin ng anumang personal na impormasyon kapag tatanggap ng produktong-kalinisan pangkalusugan
Nakalagay sa loob ng bag ang produktong-kalinisan pangkalusugan upang hindi makita sa loob ang nilalaman nito at kalakip din na nakalagay sa loob ay ang mga polyetong/fliers at ang mga impormasyon para sa mga iba’t ibang tanggapan ng serbisyong konsultasyon.
Kabilang sa mga pasilidad, ang mga may※Markang tumatanggap ng konsultasyon sa mga nais komunsulta.(Wikang hapon lamang)
Pakitsek po ang sumumusunod na sayt para sa mga nakatakdang pana-panahon na impormasyon patungkol sa kung may stock pa.
滋賀県HP(在庫について)

Listahan ng mga pasilidad na namimigay ng mga produktong kalinisan-pangkalusugan

【Mga Pasilidad Pang-prepektura】

  Higashikan 2F, Kyoumachi 4-1-1, Otsu(おおつし きょうまち よんちょうめ 1-1 ひがしかん2かい)
 • Shiga Prefectural Gender Equality Center (Kenritsu Danjo Kyodo Sankaku Center)(※)
 • Takagai-cho 80-4, Omihachiman(おおみはちまんし たかがいちょう 80-4)
 • Mother’s Job Station (Omihachiman)
 • Takagai-cho 80-4, Omihachiman(おおみはちまんし たかがいちょう 80-4)
 • Boshi katei-tou Shuugyo Jiritsu Shien Center(※)
 • Takagai-cho 80-4, Omihachiman(おおみはちまんし たかがいちょう 80-4)
 • Mother’s Job Station (Kusatsu eki-mae)
 • Elty 932 Garden City Kusatsu 3F, Oji 1-1-1, Kusatsu (くさつし おおじ 1-1-1 えるてぃ932 がーでんしてぃ くさつ 3かい)
 • Nanbu Kenko Fukushi Jimusho
 • )Kusatsu 3-14-75, Kusatsu(くさつし くさつ 3ちょうめ 14-75) Koka-shi Minakuchi-cho Minakuchi 6200)(こうかし みなくちちょう みなくち 6200)
 • Higashiomi Kenko Fukushi Jimusho
 • Higashiomi-shi Youkaichi Midorimachi 8-22(ひがしおうみし ようかいちし みどりまち)
 • Koto Kenko Fukushi Jimusho
 • Wada-cho 41, Hikone(ひこねし わだちょう 41)
 • Kohoku Kenko Fukushi Jimusho
 • Hirakata-cho 1152-2, Nagahama(ながはまし ひらかたちょう 1152-2)
 • Takashima Kenko Fukushi Jimusho
 • Imazu-cho Imazu 448-45, Takashima(たかしまし いまづちょう いまづ 448-45)
 • )Chuo Kodomo Katei Soudan Center(※)
 • Kasayama 7-4-45, Kusatsu(くさつし かさやま 7ちょうめ 4-45)
 • Hikone Kodomo Katei Soudan Center(※)
 • Koizumi-cho 932-1, Hikone(ひこねし こいずみちょう 932-1)
 • Otsu Takashima Kodomo Katei Soudan Center
 • Nionohama 4-4-5, Otsu(おおつし におのはま 4ちょうめ 4-5)
 • Seishin Hoken Fukushi Center(※)
 • Kasayama 8-4-25, Kusatsu(くさつし かさやま 8ちょうめ 4-25)
 • )Biwako Kodomo-no-kuni
 • Adogawa-cho Kitafunaki 2981, Takashima(たかしまし あどがわちょう きたふなき 2981)
 • Prefectural Library
 • Seta-minami Oogaya-cho 1740-1, Otsu(おおつし せたみなみ おおがやちょう 1740-1)

【Maliban sa mga pang-prepekturang pasilidad】

 • Shiga-ken Shakai Fukushi Kyogikai
 • Kasayama 7-8-138, Kusatsu(くさつし かさやま 7-8-138)
 • Shiga-ken Chiiki Josei Dantai Rengokai
 • Takagai-cho 105-2, Omihachiman(おうみはちまんし たかがいちょう 105-2)
 • Shiga-ken Hitori-oya Katei Sogo Support Center (Nozomi-kai)(のぞみ会)
 • Nionohama 4-3-26, Otsu(おおつし におのはま 4ちょうめ 3-26)
Ipinamamahagi din sa mga pang-prepekturang paaralan ang produktong kalusugan-pangkalinisan sa mga mag aaral. Kontakin ang Shiga Prefectural Board of Education High School Education Division (Shiga-ken Kyoiku Iinnkai Koukou Kyouiku-ka) (TEL 077-528-4575) para sa detalye. 。((Wikang hapon lamang))
Naiskedyul din na ipamahagi ang produktong kalinisan-pang kalusugan sa mga pribadong mga paaralan

At iba pa

Mga pupuwedeng iba’t ibang serbisyo sa SNS, mangyaring sundin ang mga impormasyon Patungkol sa konsultasyon, pagkikita-kita, at ang kung kailan magkakaroon ng produktong kalinisan-pang kalusugan ay malalaman.(Wikang hapon lamang)
Facebook:https://www.facebook.com/w.support.shiga/((Ugnayang-pangkababaihan)
Twitter ID:@w_support_shiga(Ugnayang-pangkababaihan)
Instagram ID:@w_support_shiga(Ugnayang-pangkababaihan)