Nội dung tư vấn

Hỗ trợ cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm Virus Corona chủng mới

Trả lời

Tiền trợ cấp đảm bảo nơi cư trú (jukyo kakuho kyufu kin) (Tiền thuê nhà được trả trực tiếp cho chủ nhà)

Đối tượng

Người sau khi nghỉ việc・đóng cửa kinh doanh trong vòng 2 năm hay là thu nhập giảm do nghỉ việc tạm thời và ở trong tình trạng gần giống như là nghỉ việc v.v...

Thời hạn trợ cấp

Về nguyên tắc là 3 tháng(Tối đa là 9 tháng)

Số tiền trợ cấp

Số tiền tương đương tiền thuê nhà được trả từ chính quyền địa phương cho chủ nhà

Cách đăng ký

Những người đang sống ở thành phố thì đăng ký ở mỗi thành phố. Người đang sống ở thị trấn thì đăng ký ở Hội đồng xã hội phúc lợi của mỗi thị trấn.

Hướng dẫn

Bấm vào đây để biết thông tin về Tiền trợ cấp đảm bảo nơi cư trú   

★★ Ở tỉnh Shiga, đang thực hiện tiếp nhận người vào sống tạm thời tại nhà của tỉnh

Đối tượng

Những người đã bị đẩy vào tình thế phải chuyển ra khỏi nhà do bệnh truyền truyền nhiễm Virus Corona chủng mới nên bị cho thôi việc.

Thời gian lưu trú

Tối đa 1 năm

Cách đăng ký

Gọi điện cho Cơ quan tỉnh Sở giao thông vận tải và xây dựng bộ phận nhà ở  (℡ 077-528-4234)
Những người gặp khó khăn trong cuộc sống và các vấn đề khác thì hãy trao đổi bàn bạc tại văn phòng Phúc lợi xã hội hoặc phòng Phúc lợi của thành phố, thị trấn của nơi bạn đang sống !

Nội dung tư vấn

Nhà cho thuê

Trả lời

Trường hợp muốn thuê một ngôi nhà hay căn hộ, hãy bàn bạc với công ty bất động sản. Những điều cần thiết trong hợp đồng thuê nhà.
Tiền đặt cọc
Tiền đặt cọc chủ nhà sẽ giữ nhằm đảm bảo chi trả các khoản khi thuê nhà. Khoản tiền này theo luật sẽ được trả lại khi chuyển đi. Tuy nhiên trong trường hợp thiếu tiền nhà hoặc phải sửa chữa hư hỏng do người thuê nhà gây ra, thì chi phí đó sẽ bị trừ vào khi hoàn trả, phần còn lại sẽ trả lại cho bạn.
Tiền lễ
Là khoản tiền đưa cho chủ nhà và không được hoàn trả lại.
Phí trung gian
Phải trả cho công ty bất động sản đã môi giới nhà cho mình thông thường là 1 tháng tiền nhà.

Nội dung tư vấn

Đang tìm nhà ở

Trả lời

Ngoài nhà ở quận và thành phố, nhà tư nhân cũng có sẵn. Hãy hỏi thông tin tại văn phòng thành phố về nhà cửa của thành phố quản lý.
Tư vấn về cho thuê nhà tư nhân
Bộ phận nhà ở và giao thông công cộng tỉnh Shiga  ℡077-528-4235