Thông báo

Important
Thông tin về bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới COVID - 19
Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn về những thông…
Important
「しがウクライナ避難民応援支援金」へのご協力のお願い(~'22年3月28日 まで))
ウクライナから滋賀県に避難された方を救援するため「しがウクライナ避難民応援支援金」を募集します。 み…
【Thông báo từ tỉnh Shiga】Về việc tiêm phòng vaccine Corona chủng mới Ngày 25 tháng 10 năm 2022
Kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2021, cùng với việc xin…